Rodríguez González, Yliana. " José Tomás de Cuéllar. Obras X. Narrativa X. Baile y cochino… Novela de costumbres (1885, 1886, 1889). Edición crítica, notas e índices de Ana Laura Zavala Díaz y Carlos Mauricio Núñez Roa. Estudio preliminar de Ana Laura Zavala Díaz." (an)ecdótica [En línea], Volumen 4 Número 1 (13 marzo 2020)